dilluns, 17 d’octubre del 2016

Arcs tangents en els vèrtexs d'una poligonal

Arcs tangents en els vèrtrexs d'una poligonal donat el centre O1 i el primer arc

Arcs tangents en els vèrtrexs d'una poligonal donat el centre O1 i el primer arc

Enllaç de dues rectes r i s paral·leles, mitjançant dos arcs del mateix radi, donats els punts de tangència amb les rectes

Enllaç de dues rectes r i s paral·leles mitjançant dos arcs del mateix radi donats els punts de tangència T1 i T2

Enllaç de dues rectes r i s paral·leles mitjançant dos arcs del mateix radi donats els punts de tangència T1 i T2

Enllaç de dues rectes que es tallen mitjançant un arc, donat el radi

Enllaç de dues rectes s i t que es tallen mitjançant un arc de circumferència, donat el radi r

Enllaç de dues rectes s i t que es tallen mitjançant un arc de circumferència, donat el radi r

Enllaç de dues rectes que es tallen donat un punt de tangència

Enllaç de dues rectes r i s que es tallen mitjançant un arc de circumferència donat un punt de tangència T1

Enllaç de dues rectes r i s que es tallen mitjançant un arc de circumferència donat un punt de tangència T1