dilluns, 17 d’octubre del 2016

Arcs tangents en els vèrtexs d'una poligonal

Arcs tangents en els vèrtrexs d'una poligonal donat el centre O1 i el primer arc

Arcs tangents en els vèrtrexs d'una poligonal donat el centre O1 i el primer arc

Enllaç de dues rectes r i s paral·leles, mitjançant dos arcs del mateix radi, donats els punts de tangència amb les rectes

Enllaç de dues rectes r i s paral·leles mitjançant dos arcs del mateix radi donats els punts de tangència T1 i T2

Enllaç de dues rectes r i s paral·leles mitjançant dos arcs del mateix radi donats els punts de tangència T1 i T2

Enllaç de dues rectes que es tallen mitjançant un arc, donat el radi

Enllaç de dues rectes s i t que es tallen mitjançant un arc de circumferència, donat el radi r

Enllaç de dues rectes s i t que es tallen mitjançant un arc de circumferència, donat el radi r

Enllaç de dues rectes que es tallen donat un punt de tangència

Enllaç de dues rectes r i s que es tallen mitjançant un arc de circumferència donat un punt de tangència T1

Enllaç de dues rectes r i s que es tallen mitjançant un arc de circumferència donat un punt de tangència T1

dimecres, 1 de juny del 2016

Construcció d'un triangle equilàter donat el seu costat

Construcció d'un triangle equilàter coneixent el seu costat AB

...

Construcció d'un quadrat donat el seu costat

...

...

Construcció del decàgon regular estrellat

Construcció d'un decàgon regular estrellat inscrit en una circumferència

Construcció d'un decàgon regular estrellat inscrit en una circumferència

Construcció del dodecàgon regular estrellat

Construcció d'un dodecàgon regular estrellat inscrit en una circumferència

...

Construcció del pentàgon regular estrellat

Construcció d'un pentàgon regular estrellat inscrit en una circumferència

...

Construcció d'un dodecàgon regular inscrit en una circumferència

Construcció d'un dodecàgon regular inscrit en una circumferència

...

Construcció d'un decàgon regular inscrit en una circumferència

Construcció d'un decàgon regular inscrit en una circumferència

...

Construcció d'un octàgon regular inscrit en una circumferència

Construcció d'un octàgon regular inscrit en una circumferència

...

Construcció d'un pentàgon regular inscrit en una circumferència

Construcció d'un pentàgon regular inscrit en una circumferència

...

Construcció d'un quadrat inscrit en una circumferència

Construcció d'un quadrat inscrit en una circumferència

...

Construcció d'un triangle equilàter inscrit en una circumferència

Construcció d'un triangle equilàter inscrit en una circumferència

Construcció d'un triangle equilàter inscrit en una circumferència

Construcció d'un hexàgon regular inscrit en una circumferència

Construcció d'un hexàgon regular inscrit en una circumferència

...