dimecres, 1 de juny del 2016

Construcció d'un triangle equilàter donat el seu costat

Construcció d'un triangle equilàter coneixent el seu costat AB

...

Construcció d'un quadrat donat el seu costat

...

...

Construcció del decàgon regular estrellat

Construcció d'un decàgon regular estrellat inscrit en una circumferència

Construcció d'un decàgon regular estrellat inscrit en una circumferència

Construcció del dodecàgon regular estrellat

Construcció d'un dodecàgon regular estrellat inscrit en una circumferència

...

Construcció del pentàgon regular estrellat

Construcció d'un pentàgon regular estrellat inscrit en una circumferència

...

Construcció d'un dodecàgon regular inscrit en una circumferència

Construcció d'un dodecàgon regular inscrit en una circumferència

...

Construcció d'un decàgon regular inscrit en una circumferència

Construcció d'un decàgon regular inscrit en una circumferència

...

Construcció d'un octàgon regular inscrit en una circumferència

Construcció d'un octàgon regular inscrit en una circumferència

...

Construcció d'un pentàgon regular inscrit en una circumferència

Construcció d'un pentàgon regular inscrit en una circumferència

...

Construcció d'un quadrat inscrit en una circumferència

Construcció d'un quadrat inscrit en una circumferència

...

Construcció d'un triangle equilàter inscrit en una circumferència

Construcció d'un triangle equilàter inscrit en una circumferència

Construcció d'un triangle equilàter inscrit en una circumferència

Construcció d'un hexàgon regular inscrit en una circumferència

Construcció d'un hexàgon regular inscrit en una circumferència

...