dilluns, 15 de setembre del 2014

Construcció de triangle coneixent-ne a, ha i ma

Construcció d'un triangle coneixent-ne el costat a , l'altura ha i la mijana ma(Dues solucions)

Construcció d'un triangle coneixent-ne el costat a , l'altura ha i la mijana ma (Dues solucions)

Construcció de triangle coneixent-ne a, b i ma

Construcció d'un triangle coneixent-ne els costats a i b i la mitjana ma

Construcció d'un triangle coneixent-ne els costats a i b i la mitjana ma

Construcció de triangle coneixent-ne a, b i ha

Construcció d'un triangle coneixent-ne els costats a i b i l'altura ha

Construcció d'un triangle coneixent-ne els costats a i b i l'altura ha

Construcció de triangle rectangle coneixent-ne la hipotenusa i un angle

Construcció d'un triangle rectangle coneixent-ne la hipotenusa (a) i l'angle B

Construcció d'un triangle rectangle coneixent-ne la hipotenusa (a) i l'angle B

Construcció de triangle rectangle coneixent-ne un catet i la hipotenusa

Construcció d'un triangle rectangle coneixent-ne un catet (c) i la hipotenusa (a)

Construcció d'un triangle rectangle coneixent-ne un catet (c) i la hipotenusa (a)